Help ons

Het Parkhuys biedt steun en helpt jong & oud om weer in hun kracht te komen, op een manier die bij hen past. Daarvoor hebben wij hulp nodig. Wij zijn een vrijwilligersorgansatie zonder vaste inkomsten en zonder winstbejag. Iedere euro die de stichting ontvangt wordt besteed aan onze activiteiten.

U kunt ons op diverse manieren helpen, bijvoorbeeld door het geven van een donatie, vrijwilliger te worden, in natura te sponsoren, of zelf een actie te organiseren. Alles is welkom. Dankzij uw hulp kunnen wij ons mooie werk nu en in de toekomst blijven doen !