Privacy beleid voor Inloophuizen (IPSO)

Gasten van een inloophuis verdienen ondersteuning van een zo professioneel mogelijk niveau. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook een wettelijke zorgplicht voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten. In dit privacybeleid leggen we uit hoe Parkhuys Almere omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten helpt waarborgen.

Welke gegevens we verzamelen

Van onze gasten verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kankersoort en stadium
 • Primair behandelcentrum en verwijzer
 • Bezoekdata
 • Deelname aan activiteiten
 • Cookiegegevens (alleen bij gebruik van onze website)

Hoe we uw gegevens gebruiken

De verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor:

 • Opname in het gasten
 • Het selecteren, aanbieden en uitvoeren van zorg- op-maat
 • Communicatie met u
 • Het aanbieden van nieuwsbrieven

Wie krijgt uw gegevens te zien

Voor medewerkers van het inloophuis geldt een geheimhoudingsverplichting.
Persoonlijke gegevens verstrekken wij niet aan derden.
Periodieke rapportage aan branche-organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens.
Wij zorgen ervoor dat papieren informatie van of over u achter slot en grendel wordt opgeborgen, het registratiesysteem is eveneens privacyproof.

Uw toestemming

Wij mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken als u ons hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens en het registreren van uw toestemming gebruiken wij het standaard Intake- en Toestemmingformulier Gasten van brancheorganisatie IPSO.

Uw rechten

Uiteraard zullen wij ons best doen om u te ondersteunen bij de uitoefening van uw rechten. Zo kunt u ons, met redelijke tussenpozen, vragen de gegevens die wij van u hebben: in te zien, te wijzigen, over te dragen of te vergeten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretariaat@parkhuysalmere.nl

Loading...