Bestuur

In het bestuur van Stichting Pakhuysen bestaat uit de volgende personen:

Cees van Bemmel, Voorzitter
Ruud Buurma, Penningmeester
Marijke Beumer, Secretaris
Sjakko van Raaijen, bestuurslid
Leni Smit, bestuurslid

Het bestuur vergadert eens per zes weken. De bestuursleden werken geheel belangeloos en onbezolgdigd.

Cees van Bemmel
Voorzitter

Ruud Buurma
Penningmeester

Marijke Beumer
Secretaris

Sjakko van Raaijen
Bestuurslid

Leni Smit
Bestuurslid