Parkhuys sluit de deuren i.v.m. Corona-virus

Beste gasten, vrijwilligers en iedereen die Parkhuys Almere en warm hart toedraagt

Het  aantal mensen dat besmet is met het Corona-virus in Nederland neemt toe en er worden serieuze maatregelen genomen om verdere uitbreiding te voorkomen. Parkhuys Almere heeft veel  kwetsbare gasten in diverse stadia van behandeling. In het Parkhuys voelen wij ons verantwoordelijk voor jullie welzijn en willen die verantwoordelijkheid ook graag nemen.

Naar aanleiding van de richtlijnen van het RIVM en in overleg met ons bestuur en de branchevereniging IPSO hebben wij besloten om
Parkhuys Almere tot 1 juni  te sluiten
Alle activiteiten komen te vervallen.
Wij houdende berichtgeving en de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Uiteraard houden wij je op de hoogte van de ontwikkelingen wat betreft het Parkhuys.

Ook al kan je niet bij ons langskomen, je kan ons altijd bellen wanneer je behoefte hebt aan een luisterend oor.
Bellen kan via 036 535 44 44, spreek de voicemail in en wij bellen je terug.