Missie en visie

Het Parkhuys is een inloophuis voor  mensen met kanker, ongeacht de ziektefase of prognose en hun naasten.

 

Het Parkhuys stelt zich ten doel om in samenwerking met en als aanvulling op de standaard (oncologische) zorg, mensen te ondersteunen bij:

– Een gastvrij welkom voor mensen die leven met kanker en hun naasten
– Het verbeteren van de kwaliteit van leven en hun welbevinden
– Het verzachten van de belastende gevolgen van de ziekte cq. de behandeling
– Het verhogen van de weerbaarheid, het aanspreken van de eigen kracht, en het adequaat leren omgaan met de ziekte