Bestuur

In het bestuur van Stichting Pakhuysen bestaat uit de volgende personen:

Ruud Buurma, Voorzitter
Wim Bakker, Penningmeester
Leni Smit, Bestuurslid
Irene Ahles, Betuurslid

Het bestuur vergadert eens per zes weken. De bestuursleden werken geheel belangeloos en onbezolgdigd.

Ruud Buurma
Voorzitter

Wim Bakker
Penningmeester

Irene Ahles
Bestuurslid

Leni Smit
Bestuurslid