Bestuur

In het bestuur van Stichting Pakhuysen bestaat uit de volgende personen:

Ruud Buurma, Voorzitter
Marijke Beumer, Secretaris
Sjakko van Raaijen, Bbestuurslid
Leni Smit, Bestuurslid
Alice Yau, Penningmeester


Het bestuur vergadert eens per zes weken. De bestuursleden werken geheel belangeloos en onbezolgdigd.

Ruud Buurma
Voorzitter

Marijke Beumer
Secretaris

Sjakko van Raaijen
Bestuurslid

Leni Smit
Bestuurslid

Alice Yau
Penningmeester