Bestuur

In het bestuur van Stichting Pakhuysen bestaat uit de volgende personen:

Ruud Buurma, Voorzitter
Sjakko van Raaijen, Bestuurslid
Leni Smit, Bestuurslid
Alice Yau, Penningmeester
vacature, secretaris


Het bestuur vergadert eens per zes weken. De bestuursleden werken geheel belangeloos en onbezolgdigd.

Ruud Buurma
Voorzitter

vacature
Secretaris

Sjakko van Raaijen
Bestuurslid

Leni Smit
Bestuurslid

Alice Yau
Penningmeester