Bestuur Stichting Parkhuysen
Theo de Jong, Voorzitter
Wim Bakker, Penningmeester
Leni Smit, Secretaris
Irene Ahles, Alg. bestuurslid
Hanne Berenst, Alg. bestuurslid
Het bestuur vergadert eens per zes weken. De bestuursleden werken geheel belangeloos en onbezolgdigd.

Theo de Jong
Voorzitter

Hanneke Berenst
Bestuurslid

Wim Bakker
Penningmeester

Irene Ahles
Bestuurslid

Het managment is in handen van twee parttime werknemers. Zij hebben een dienstverband volgens de in deze branche gangbare normen.

Hanneke van der Helm
Manager

Yvonne Ferwerda
Management assistent