Bestuur Stichting Parkhuysen
Theo de Jong, Voorzitter
Wim Bakker, Penningmeester
Leni Smit, Secretaris
Irene Ahles, Alg. bestuurslid
Het bestuur vergadert eens per zes weken. De bestuursleden werken geheel belangeloos en onbezolgdigd.

Wim Bakker
Penningmeester

Irene Ahles
Bestuurslid

Het managment is in handen van twee parttime werknemers. Zij hebben een dienstverband volgens de in deze branche gangbare normen.

Manager

Management assistent