Het kankeroverleverschap symposium

Het kankeroverleverschap symposium

Op 12 april heb ik het 4e Nationale Kankeroverleverschap symposium bezocht. Een Symposium waar zowel zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en bestuurders van ziekenhuizen te vinden zijn. Tijdens dit symposium werd het boekje “Kankerzorg in beeld” uitgereikt aan de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen en de burgemeester van Oss, Wobine Buijs. Dit boekje wordt een tot tweejaarlijks uitgebracht door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze boekjes belichten actuele thema’s in de oncologie. Ze bevatten een overzicht van de stand van zaken en te verwachten ontwikkelingen. Eerdere boekjes zijn gewijd aan de oncologische zorg in het algemeen (2014), de zorg voor oudere patiënten (2016) en de zorg voor zeldzame kankersoorten (2018). Het huidige rapport, de editie van 2019, gaat over leven met en na kanker. Het symposium ging over de uiteenlopende gevolgen en vaak blijvende invloed van de ziekte en behandeling op patiënten.


Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met of na kanker en dit aantal groeit nog steeds. Ergens in de voorgaande 20 jaar kregen zij de diagnose. Gevolgen van de ziekte en de behandeling zijn vaak ingrijpend, zowel lichamelijk en emotioneel, als sociaal-maatschappelijk. Denk maar aan ernstige vermoeidheid, neuropathie (tintelingen of een doof gevoel in handen en voeten), depressie, angstklachten of bijvoorbeeld verminderde zin en plezier in sex. Ook problematiek met werk, een hypotheek afsluiten, lawaai niet meer kunnen verdragen waardoor bezoek van feestjes of openbare gelegenheden niet meer mogelijk is, zijn problemen die ik vaak hoor. Het heeft dus niet alleen gevolgen voor de patiënt zelf, maar ook voor hun naasten, de maatschappij en de gezondheidszorg.


Tijdens dit symposium gaf één derde van de patiënten aan dat zij weinig informatie kregen over de gevolgen van kanker en de mogelijkheden tot ondersteunende (na)zorg. Daar ligt voor ons zorgverleners nog een grote uitdaging. Wij moeten de informatievoorziening optimaliseren en hierin investeren, meer oog hebben voor (het voorkomen van) gevolgen en meer aandacht en instructies voor het verbeteren van een gezonde leefstijl.