Wanneer:   Woensdag, elke week
Tijdstip:     10.00 - 12.00 uur
Waar:          Parkhuys Almere
Telefoon:    036 - 535 44 44
Aanmelden: secretariaat@parkhuysalmere.nl
Deelname:   € 2,50 

Ladies Day
voor vrouwen met kanker

In het Parkhuys worden vele activiteiten georganiseerd om mensen met kanker en hun naasten bij te staan. Een van die activiteiten is het lotgenotencontact. Het uitwisselen van ervaringen is een grote steun, en praten helpt echt. Het neemt spanning weg en gevoelens worden rustiger.

Leonie Groosman is de begeleider van de lotgenotengroep van vrouwen met kanker. De begeleiding is grotendeels gebaseerd op de Simontontherapie. Verwerken van wat er is gebeurd, versterken van het zelfvertrouwen, verbetering van de kwaliteit van leven en vele handvaten worden aangereikt tijdens de gesprekken. De bijeenkomsten zijn niet altijd zwaar van toon en er wordt ook gelachen.