Informatie avond

Darmkanker

Wanneeer        dinsdag 27 november 2018
Tijdstip             19.15 uur Inloop
                           19.30 uur Aanvang
Waar                  Parkhuiys Almere
Kosten              Geen
Spreker             Dr. Marco Mundt
Inschrijven       secretariaat@parkhuysalmere.nl
                           036 535 44 44 

In 2017 werd er bij 13.739 Nederlanders de diagnose darmkanker gesteld. Daarmee is darmkanker een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland.
Bij ongeveer 70% van de patienten zit de tumor in de dikke darm: darmkanker (colomcarcinoom). De andere 30% van de mensen met darmkanker heeft een tumor in de endeldarm: endeldarmkanker (rectumcarcinoom).
Darmkanker komt vooral bij voor bij mensen van vijftig jaar en ouder. 90% van alle patientenis bij de diagnose 50 jaar of ouder. Ook op jongere leeftijd kan echter darmkanker optreden.

Programma
19.15 uur Inloop
19.30 uur Welkom, door manager Parkhuys
19.35 uur Spreker Dr. Marco Mundt, Flevoziekenhuis
                   - Familiarie darmkanker
                   - Bevolkingsonderzoek
                   - Lokale en uitgezaaide darmkanker
20.30 uur Pauze
20.45 uur Wat kan het Parkhuys voor u betekenen
21.30 uur Mogelijkheid voor het stellen van vragen.