ANBI

Stichting Parkhuysen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RISN-nummer van Stichting Parkhuysen is 812544341.

Organisatie

Parkhuys Almere

Stichting Parkhuysen is verantwoordelijk voor de organisatie van het Roparun Parkhuys
Almere, gevestigd op de Bunuellaan 1, 1325 PP Almere. Het Roparun Parkhuys Almere, hierna te noemen Parkhuys, is een inloop huis voor mensen met kanker, ongeacht de ziektefase of prognose, en iedereen die hier direct of indirect mee te maken heeft. En staat bij de belasting geregistreerd onder:
RSIN/fiscaalnr. ANBI 812544341

Het Parkhuys geeft geen medische adviezen, maar biedt hulp bij de verwerking, het omgaan met de ziekte en in sommige gevallen zelfs bij het nemen van afscheid.

Het centrale punt van het Parkhuys is het inloophuis. Een ruimte waar gastvrouwen en - heren opvang en steun bieden aan de gasten en hun naasten. Het Parkhuys heeft een open en levendige sfeer. Het biedt mensen een warm welkom waar ze hun verhaal kwijt kunnen, met lotgenoten kunnen praten of een activiteit kunnen
doen.

Het Parkhuys is bijzonder omdat er een combinatie is van activiteiten en therapieën. Ook de naasten van ernstig zieken kunnen bij het Parkhuys terecht. Uitgangspunt voor het Parkhuys is het geven van psychosociale ondersteuning, informatie en begeleiding en is hiermee een bindend en richtinggevend element.

Voor kinderen van 13 - 18 jaar is de Jongeren Talk en de Jongeren Hangout voor kinderen die ziekte of verlies van dichtbij meemaken, zodat ze op hun eigen niveau ervaringen kunnen verwerken. Zij leren op de jongerengroepen om te gaan met de veranderde thuissituatie. Er is steun en begeleiding bij gesprekken, bij lichamelijke activiteiten (Yoga, conditietraining of lichaamswerk), bij creatieve uitingen (schilderen, tekenen,
werken met klei of steen) en muzikale ondersteuning. Tevens biedt het Parkhuys ruimte aan therapeuten met diverse mogelijkheden.

Missie en visie
Het Parkhuys is een inloophuis voor mensen met kanker, ongeacht de ziektefase of prognose en hun naasten. Het Parkhuys stelt zich ten doel om in samenwerking met en als aanvulling op de standaard (oncologische) zorg, mensen te ondersteunen bij:
· Een gastvrij welkom voor mensen die leven met kanker en hun naasten
· Het verbeteren van de kwaliteit van leven en hun welbevinden.
· Het verzachten van de belastende gevolgen van de ziekte cq. de behandeling.
· Het verhogen van de weerbaarheid, het aanspreken van de eigen kracht, en het adequaat leren omgaan
met de ziekte.

Kernwaarden van het Parkhuys
· Persoonlijke aandacht
· Deskundigheid
· Toegankelijkheid
· Samenwerking
· Vooruitstrevendheid
· Transparant
· Zichtbaarheid
. Kerndiensten van het Parkhuys
· Informatie: bibliotheken, folders, informatieavonden en patiëntenvereniging
· Ppsychosociale zorg: begeleiding door professionele krachten
· Oondersteunende diensten: kapper, mama protheses, werkhervatting en re- integratie
· Lotgenoten contact: diverse contactgroepen, creatieve activiteiten, inloophuis
· Llichaam en geest: mindfulness, tai chi, yoga, klein beginnen, massage

Bestuur:
Cees van Bemmel, voorzitter.
Marijke Beumer, secretaris
Ruud Buurma, penningmeester
Sjakko van Raaijen, bestuurslid
Leni Smit, bestuurslid

De bestuursleden worden niet bezoldigd. Management, wordt betaald volgens de in branche geldende afspraken.

Een verslag van de activiteiten in 2016, alsmede de financiele gegevens van de Stichting, zijn te vinden in het het jaarverslag 2016