STEUN ONS

Wij zijn een stichting en hebben geen winstbejag. Iedere euro die de Stichting ontvangt wordt besteed voor ondersteuning van het inloophuis.

De ondersteuning die we bieden wordt niet gefinancierd door verzekering- en/of overheidsgelden, dat maakt dat we geheel afhankelijk zijn van giften, schenkingen, sponsors en donateurs.

Om de structurele kosten te dekken en de continuïteit van de ondersteuning aan onze bezoekers te waarborgen zijn wij steeds op zoek naar financiële ondersteuning.

U kunt ons particulier of als bedrijf op diverse manieren bij helpen. Wij zijn blij met iedere euro die wordt overgemaakt maar ook producten in natura zijn van harte welkom.


Als particulier kunt u ons steunen door een donatie te geven.