Zingen voor je Leven

Het koor is toegankelijk voor iedereen, ook voor wie nog nooit eerder gezongen heeft. Iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft (gehad) met kanker (dus zowel patiënten als hun naasten) is welkom.

Belangrijke elementen van de ochtenden zijn het lichaamswerk, de stemexpressie en stemvorming.

Er is ruimte voor het uiten van onze stemmingen en we vinden het heel normaal dat er tranen vloeien.

Het Credo is: "als er wat uit is, is er ruimte voor iets nieuws"

Aan het einde van de repetitie gaat iedereen vrolijk en opgeladen, met hernieuwde moed, weer naar huis.

Wanneer: Vrijdagochtend, in de even weken van 10.00- 12.00 uur
Door: Heleen van der Heul
Aanmelden: 036 535 44 44, info@hartenmuziek.nl
Kosten: € 100,00 per jaar (18 bijeenkomsten)