Informatie Markt

voor iedereen die te maken heeft (gehad) met kanker

Wanneer         Zaterdag 3 maart 2018. 11.00 - 16.00 uur
Waar                Parkhuys Almere
Telefoon         036 535 44 44
Email               secretariaat@parkhuysalmere.nl
Kosten            Geen. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
Aanmelden    Via email of www.parkhuysalmere.nl - Telefonisch 036 535 44 44

 Tijdens deze informatie markt kunt u kennis maken met verschillende organisaties

- Hospice Almere
Hospice Almere is een bijna-thuis-huis en biedt met betrokken vrijwilligers en deskundige zorgverleners, 24 uur per dag, persoonlijke aandacht aan haar bewoners en hun naasten in de laatste periode van het leven. In Hospice Almere is er respect en medewerking aan rituelen en voorschriften die horen bij elke levensovertuiging.

Wanneer mensen in hun laatste levensfase zijn aangeland en terminaal zijn, kan Hospice Almere een goed alternatief zijn voor hen die niet thuis, of in een verpleeghuis of ziekenhuis willen sterven.

Ons kleinschalige bijna-thuis-huis biedt de mogelijkheid tot 24 uur persoonlijke aandacht voor onze bewoners. De bewoners en hun dierbaren kunnen zo aandacht besteden aan elkaar en aan hun rouwproces. Vrijwilligers regelen de dagelijkse gang van zaken in het hospice onder leiding van een verpleegkundig coördinator

Medische zorg wordt verleend door de eigen huisarts of, indien deze niet beschikbaar is, een huisarts uit Almere naar keuze.

De verpleegkundige zorg wordt verleend door erkende thuiszorg organisaties.

-       Textile Inspirations - Carla Brouwer
Carla Brouwe maakt kunstwerken van persoonlijke bezittingen van overledenen.

Dit kan zijn een kledingstuk, kanten gordijntjes, knuffel of een andere persoonlijke herinnering., Heeft u een persoonlijke herinnering die u wilt laten bewerken. Tijdens de Informatie Markt zal Carla u een en ander laten zien.

-       Stg. Gezondheid Allochtonen Nederland - Memet Uygun
Betere begeleiding en advisering van allochtonen met kanker
Taalbarrieres, cultuurverschillen, bespreekbaarheid van kanker en gebruik van de zorg. Slechts enkele redenen waarom allochtonen patiënten met kanker mogelijk op een andere manier met hun ziekte omgaan dan autochtone patiënten. Ze durven bijvoorbeeld niet goed over hun ziekte te praten of vragen te stellen aan hulpverleners. Een gevolg daarvan kan zijn dat de allochtone patiënt minder goed geinformeerd is en minder goed voorbereid een behandeling ingaat. De keuzes die hij of zij maakt zijn vanwege deze achtergrond ook niet altijd weloverwogen.


-        Diëtistengroep Almere - Elly Swenen
Ieder mens is anders, dus elke behandeling door de diëtist is maatwerk. Tijdens het eerste bezoek aan de diëtist zult u daarom veel vragen krijgen: over uw eetgewoontes, uw gezondheid, uw medische gegevens, uw verwachtingen en uw wensen. Daarna maakt de diëtist een behandelplan en een persoonlijk advies. 

In de volgende consulten zal de diëtist uitleg en informatie geven over voeding, deze aanpassen aan uw persoonlijke situatie en samen met u zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uiteraard zal zij u ook ondersteunen bij het opvolgen van het advies, bijvoorbeeld door middel van:
- Handige tips voor het veranderen van uw eetgewoontes
- Oefeningen en motivatietechnieken
- Praktische informatie over wat er op het etiket staat en waar u welke produkten kunt kopen
- Suggesties voor speciale gelegenheden, zoals uit eten gaan, feestjes en op vakantie gaan.

-       Monuta - Heidi Markus
Wanneer u afscheid moet nemen van een dierbare komt er veel op u af. Emotionele zaken maar ook hele praktische dingen die nu eenmaal geregeld moeten worden voor de uitvaart. Naast aandacht voor het emotionele aspect, help Heidi Markus u vakkundig, persoonlijk en betrokken met het regelen van de praktische zaken. Met oog voor uw wensen en in de stijl van uw dierbare. Op deze manier wordt de uitvaart een waardevolle stap in het rouwverwerkingsproces

Nunazorg - Bernadette Wegman
Verlies is ingrijpend en betekent altijd verandering. "Waar moet ik beginnen". "Wat vang ik nu met mijn leven aan", "Wat heb ik allemaal te regelen" zijn vragen die mensen die een verlies hebben geleden stellen. Nunazorg helpt u bij het vinden van de antwoorden op eventuele hulpvragen. Ongeveer 6 weken na de uitvaart neemt een medewerk(st)er telefonish contact op. Als u het fijn vindt maakt hij/zij een afspraak met u. Tijdens het gesprek worden o.a. de volgende punten besproken:
- Hoe gaat het met u?
- Hoe kijkt u terug op de uitvaart?
- Ervaart u voldoende steun uit uw omgeving?
- Kunnen we u ergens mee helpen?

-       Trimbos Instituut - Diede Kesler
Alles wat u wilt weten over de invloed van roken en overmatig alcoholgebruik op kanker en het leven na kanker. 
Onderzoekers van het Trimbos-Instituut beantwoorden al uw vragen en demonstreren een training voor stoppen met roken en minder alcohol drinken.

       Stg. Lumen - Parcival van Gessel
Stichting Lumen biedt begeleiding rondom het levenseinde. De medewerkers van Lumen willen voor de stervende. maar ook voor de mensen die achterblijven, coaches zijn.

Zowel in de periode voor het sterven als in de periode erna helpt de stichting met de verwerking van emoties, de verdieping van inzichten en de zoektocht naar rust en een nieuwe balans.

Naast persoonljke begeleiding biedt Lumen ook workshops aan. De workshops gaan over stervensbegeleiding en aanverwante onderwerpen. De workshops hebben als doel om samen tot nieuwe kennis te komen over stervensbegeleiding en zijn bedoeld voor zowel mensen die met een stervensproces te maken krijgen als mensen die beroepsmatig hiermee in aanraking komen. Ook biedt Lumen scholing over het stervensproces aan.

Lumen is een onafhankelijke stichting en bestaat uit een klein aantal opgeleide medewerkers. Dankzij hun vrijwillige inzet hanteert Lumen geen vast tarieven maat doet zij haar werk op basis van donaties. Lumen is met name actief in Almere en omstreken en de regio Gooi en Eemland.

-       Woorden over leven - Katja Urban
Omdat woorden over het leven overleven en doen leven. Daarom.
Wel eens overwogen om uw levensverhaal op te (laten) schrijven? Of zou u graag het levensverhaal van uw ouders, oom, tante of andere geliefde willen (laten) optekenen.
Elk verhaal is de moeite waard en mogelijkheden zijn eindeloos: autobiografie, roman, verhalenbundel of gedichtenbundel als boek, dvd, webstie of nog creatiever!

- U wilt iets nalaten aan kinderen, lotgenoten of andere naasten
- U wilt uw lotgenoten een hart onder de riem steken
- U wilt inzicht in uw leven en weer perspectief op uw toekomst

Misschien kom u er steeds niet aan toe of lopen uw pogingen steeds vast. Met Woorden Over Leven krijgt u het wél voor elkaar.

-       Hyperbare Zuurstoftherapie - Denise Joseph
Een gebrek aan zuurstof is een belangrijk probleem bij bepaalde slecht genezenden wonden zoals bij wondschade door bestraling of diabetische voetwonden. Dit zuurstoftekort wordt veroorzaakt door het dichtzitten van de haarvaatjes in het gebied waar u klachten heeft.

Hyperbare zuurstoft (HBO)-therapie is een behandeling die bestaat uit het ademen van 100% zuurstof onder verhoogd omgevingsdruk, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed en de weefsels toeneemt.
HBO stimuleert en verbetert de wondgenezing door:
- het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes die door bestraling of diabetes zijn beschadigd
- de aanvoer van stamcellen naar het aangedane gebied met als effect het stimuleren en activeren van wondgenezing en herstel van weefel
- ondersteuning van de natuurlijke afweer tegen infecties
- verbetering van de werking van bepaalde antibiotica
HBO is een door het Zorginstituut Nederland erkende behandeling en wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

De VMCA is er voor vrijwilligers en mantelzorgers. De VMCA is een zelfstandige organisatie die uitgaat van kansen en mogelijkheden voor vrijwilligers, mantelzorgers en organisaties. De VMCA bevordert sociale cohesie en participatie binnen de Almeerse samenleving. Dit doen we door middel van een diversiteit aan projecten en activiteiten die zich richten op ondersteuning, versterking en stimulering. We streven ernaar een stevig fundament te bouwen voor vrijwilligers en mantelzorgers in Almere. De VMCA staat voor kwaliteit, maatwerk en betrokkenheid bij mens en samenleving.